2018.05.27.

Könyvelői Praktikum
A legátfogóbb és leggyorsabb online elérhető tudástár ahhoz, hogy Ön is tökéletes könyvelő legyen! Folyamatosan frissített szakmai anyagok, iratminták, nyomtatványok.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kiadott 2068/2018/VEZ szabályzat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (A NAV Adatvédelmi szabályzata)
A szabályzat célja a személyes adatok Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) általi kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása, a NAV kezelésében lévő közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása, ennek keretében a NAV internetes honlapján közzétételre és az egységes közadatkereső rendszer felé továbbításra kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (közérdekű adatok) és az adatszolgáltatásért felelősök körének, a közzétételi eljárás folyamatának meghatározása

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/E. §-a értelmében adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. Az adókedvezmény a 2017. január 1-jét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra tekintettel érvényesíthető. Az adókedvezmény 6 adóévben érvényesíthető legfeljebb a számított adó 70%-áig.

A jövedéki adókötelezettség és adófizetési kötelezettség általános szabályai (Információs füzet)
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) 6. §-a – az Európai Uniós szabályozással összhangban – tételesen meghatározza a jövedéki termékekkel összefüggő adókötelezettség keletkezésének eseteit. Az adókötelezettség magába foglalja az adófizetési kötelezettséget is. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének Jöt-ben meghatározott esetei szintén összhangban vannak az Európai Uniós szabályozással. A Jöt. 8. §-a rendelkezik arról is, hogy kit terhel az adófizetési kötelezettség.

2018.05.27.

NAV-hírek
Ez a hírcsatorna összesítve tartalmazza valamennyi magyar nyelvű RSS-csatorna - kivéve a régiós csatornák - információját

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.